لوریس چکناواریان: هنر بدون زنان فرو می‌پاشد
شوكرانشوكران
2183 37
لوریس چکناوارایان، موسیقی‌دان و رهبر 85 ساله ارکستر در بیست و دومین برنامه تلویزیونی «شوکران» به این پرسش‌ها پاسخ گفت: میهن‌پرستی را بدون موسیقی چگونه می‌توان ابراز کرد؟ عشق را بدون موسیقی چگونه می‌توان بیان کرد؟ آیا بدون موسیقی می‌توان زندگی کرد؟