حرکت عجیب تدارکات فولاد قبل از بازی با پرسپولیس؛ آب ریختن روی خط دروازه!
نیک رونیک رو
489 3
ورزشگاه شهدای فولاد/حرکت عجیب تدارکات فولاد قبل از بازی با پرسپولیس؛ آب ریختن روی خط دروازه! www.nikru.ir : پايگاه خبري نيک رو : در این ویدیو مشخص است تدارکات باشگاه فولاد در حال عبور از روی خط دروازه و ریختن محتویات بطری آب معدنی روی زمین است.