ویدئوی تبلیغاتی آنر برای فناوری Matrix Camera Technology آنر وی ۳۰
زومیت - دنیای فناوریزومیت - دنیای فناوری
1644 11
ویدئوی تبلیغاتی آنر که مزایای فناوری که «Matrix Camera Technology» می‌نامد را به نمایش می‌گذارد.