پاسخ تند پرویز پرستویی به اظهارات جنجالی فراستی
کلاکتکلاکت
10202 11
پاسخ پرویز پرستویی در واکنش به لمپن خطاب کردن مخاطبان فیلم مطرب توسط فراستی
11 آذر 1398