میلاد پیامبر اکرم و امام صادق گرامی باد
ارژن چوب شرقارژن چوب شرق
223 3
دلم به یاد تو امشب لبالب از شور است ... تو کیستی که حریمت چو کعبه مشهور است؟ خلقت بهانه نداشت، اگر محمد (ص) نبود... خجسته میلاد پیامبر اکرم (ص) و امام صادق (ع) بر شما تبریک و تهنیت باد