فریم گروپ _ بوچیای 98_ روز دوم آقایان
گروه تصویرسازان فریم استان مازندرانگروه تصویرسازان فریم استان مازندران
1379 17
مسابقات بوچیای فدراسیون ورزشهای جانبازان و معلولین جمهوری اسلامی ایران #مازندران _ #بابلسر_ #آبان98 روز دوم آقایان _ آپارات حامی انجمن بوچیای کشور