انتقاد تند کامبیز دیرباز و پژمان بازغی از شجاع خلیل‌زاده
مجله اینترنتی برترین هامجله اینترنتی برترین ها
1970 43
کامبیز دیرباز و پژمان بازغی در برنامه "دست فرمون" نسبت به لایو گذاشتن شجاع خلیل زاده آن هم پشت فرمان ماشین انتقاد کردند.