منشاء بوی نامطبوع در برخی مناطق تهران هنوز مشخص نشده
نیک رونیک رو
26 0
با توجه به گذشت چند ساعت از انتشار بوی نامطبوع در برخی مناطق تهران، طبق گفته مسئولان هنوز منشاء آن مشخص نشده است. www.nikru.ir : پايگاه خبري نيک رو :