پول بابک زنجانی کجا رفته است؟
ایرناایرنا
1131 6
«علی ربیعی»، سخنگوی دولت در پایان جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران گفت: یکی از بحث های امروز مربوط به پولی است که بابک زنجانی به میزان ۸۰۰ میلیون دلار از بانک گرفته است، اینکه چه کسی این دستور را داده است، باید مشخص شود؛ بحث نه بر سر بازداشت وی، بلکه بر سر نحوه پیگیری و منابع آن است اینکه این پول به کجا رفته است؛ آیا فردی یا برای دستگاه خاصی بوده است؛ این موضوعات به روشنگری نیاز دارد