عضو اتاق بازرگانی تهران: همه ثروتمندان رانت نداشته‌اند
اقتصاد شهرونداقتصاد شهروند
21 0
گفت‌وگوی ویدئویی با سعید اشتیاقی، عضو اتاق بازرگانی تهران، را به زودی در اقتصادشهروند ببینید./اعتمادآنلاین