طبرقه تونس؛ بزرگترین صادر کننده مرجان آفریقا
عدالت عابدینیعدالت عابدینی
53 0
کم مانده چشمانش از حدقه بزند بیرون و شیشه عینکش را بکشند. من هم قلبم را در حال فرو افتادن بر سطح زمین می بینم. می گوید: «مطمئن هستی؟» جای خالی دوربین را نشانش می دهم. باز ادامه می دهد. بگذار فکر کنیم. ببینم کجا گذاشته ایم. فایده ای ندارد! با سرعت و هول و ولای تمام مسجد و دور و برش را می گردیم. هیچ اثری نیست که نیست!.. برای خواندن قسمت دهم سفرنامه تونس به لینک زیر وارد شوید. http://peyamnama.com/tabarka-city/